Talon pohjatyöt

Talonpohjat muodostavat perustan talolle, ja niiden on oltava huolellisesti toteutettuja.

Maanrakennus Huuskonen on erikoistunut laadukkaan talonpohjan rakentamiseen kustannustehokkaasti. Ammattitaitoiset työntekijämme huolehtivat laadukkaasta toteutuksesta.

Ennen rakennustöiden aloittamista on tärkeää välittää kaikki mahdollinen tieto tulevista rakennuksista ja rakenteista tekijälle. Erityisesti pohjausta vaativat rakenteet, kuten parkkipaikat, piharakennusten paikat ja kiveykset, tulisi huomioida.

Taloudellisinta on suorittaa suuret maamassojen liikuttelut ennen kuin tontilla on esteitä.

Tarjoamme asiakkaallemme laadukkaan ja kestävän perustan rakentaa unelmiensa koti.

Pyydä tarjous pohjatöistä

talon pohjatyöt jyväskylä

Työjärjestys sekä huomioon otettavat asiat pohjan rakentamisesssa

1

Tontin raivaaminen

Tulevien rakenteiden alta on poistettava pintamaat. Selvitetään onko mahdollista levittää pintamaat takaisin tontille vai täytyykö ne kuljettaa maankaatopaikalle.

2

Vesi- ja viemärilinjojen rakennus

Yleensä nämä rakenteet sijoitetaan perustusten ja salaojien alapuolelle rakennuksessa. Tässä vaiheessa on tärkeää ottaa huomioon myös lämmitysjärjestelmä, kuten kaukolämpö tai maalämpö. Haja-asutusalueilla saattaa olla tarpeen rakentaa porakaivo käyttövedelle tai imeytyskenttä jätevesien käsittelyyn.

3

Perustuskaivanto

Rakennuksen alta tulee poistaa humuspitoinen ja löyhä maa-aines, esimerkiksi vanha tiivistymätön täyttömaa. Kaivannon pohjan tulee olla muotoiltu salaojiin päin viettäväksi. Kaivannon leveyden tulee olla vähintään 1:1 suhteessa sen syvyyteen, jotta voidaan taata kantava painumaton täyttö perustusten alle.

Kaivannon pohjalle tulee levittää suodatinkangas ja täyttää se kerroksittain tiivistäen tiivistyskelpoisella materiaalilla. Yleensä edullisin vaihtoehto tähän on hiekka.

4

Salaojat ja sadevesijärjestelmä

On suositeltavaa sijoittaa salaojat perustuskaivannon pohjalle tai vähintäänkin perustustason alapuolelle. Sadevesilinjojen rakentaminen on helpointa toteuttaa samalla pedillä kuin salaojat. Salaoja- ja sadevesilinjojen korkeusaseman määräytyy usein purkupisteen korkeuden mukaan.

5

Anturanpohjat

Anturanpohjat tehdään yleensä murskeesta tai sepelistä kantavuuden varmistamiseksi. Sepeli on hyvä materiaali, koska se katkaisee tehokkaasti kapilaarisen vedennousun maa-aineksesta betonirakenteeseen.

6

Sisä- ja ympärystäyttö

Täyttöjen tekeminen on mahdollista vasta kun perustukset on valettu ja kaikki muotit on purettu ja raivattu pois. Ennen täyttöjen aloittamista on tärkeää asentaa patolevy, sekä reunalistat tai muu vedeneriste. Lisäksi perustusten viereen tulee asentaa maadoituskuparit ja mahdolliset kaapelit pihavaloja tai muita laitteita varten ennen täyttöjä.

Sokkelin molemmat puolet pyritään täyttämään samanaikaisesti, jotta maanpaine ei hajota sokkelia. Täyttöjen yhteydessä on myös tärkeää asentaa routaeristykset ja rännikaivot. Ulkopuolen täytöissä tulee ottaa huomioon mahdolliset nostimet ja telineet, sillä ajettavat nostimet tarvitsevat tasaisen ja kestävän pintakerroksen.

Lisäksi on tärkeää varata asennusvara mahdollisille kiveyksille ja jättää multavara nurmialueille.

7

Pihanrakentaminen

Pihat tehdään yleensä vasta seuraavana kesänä pohjienteon jälkeen, kun talo on saatu rakennettua ja tontille levitetyt maa-ainekset ovat ehtineet tiivistyä.