Saneeraukset maarakentamisessa

Saneeraus tarkoittaa vanhojen rakenteiden uusimista, eli korjausrakentamista. Maarakentamisessa yleisimmin salaojien- tai liikennealueiden rakennekerrosten uusimista.

Huonosti toimivat salaojat voivat johtaa kosteusvaurioihin rakennuksessa, mikä puolestaan voi aiheuttaa suuria korjauskustannuksia. Salaojien asennus ja saneeraus onkin erityisen tärkeää vanhojen kiinteistöjen kohdalla, sillä vanhojen salaojien toimivuus heikkenee ajan myötä ja niiden uusiminen on tarpeen.

Viher- ja piharakentaminen kuuluu yksityisillä asiakkailla korjausrakentamisen työn osalta kotitalousvähennyksen piiriin.

Liikennealueiden pinta- ja kulutuskerrokset kuluvat ajan myötä, jolloin niiden uusiminen on tarpeen. Lue liikennealueiden saneerauksesta.

Pyydä tarjous saneerauksesta

maarakentamisen saneeraukset jyväskylä

Tärkeimmät kohdat salaojasaneerauksissa ovat:

1

Oikein toteutettu salaojitus

Oikein toteutettu salaojitus on tärkeä osa talon rakentamista, sillä se estää kosteuden tunkeutumisen perustuksiin ja vahingoittamasta rakennusta. Tämän vuoksi salaojituksen toteutus on syytä suunnitella tarkasti. Katto-, sulamis- ja pintavedet on johdettava riittävän kauas perustuksista, mieluiten kunnan sadevesijärjestelmiin. Lisäksi salaojan juoksupinta olisi saatava alemmas kuin perustusten alapinta.

2

Sepelikaistan asennus

Salaojan ympärille asennettava sepelikaista on tärkeä osa salaojitusjärjestelmää. Kaista asennetaan putken ympärille ja seinän varteen niin, että se ulottuu maanpinnan tasoon saakka. Tätä kutsutaan myös nimellä "pystysalaoja". Sepeli johtaa vedet putkeen ja estää kapillaarisen vedennousemisen maaperästä perustuksiin.

3

Purkupaikan valinta

Salaojan purkupaikan valinnassa on otettava huomioon useita tekijöitä. Mikäli mahdollista, salaojan purku tulisi johtaa perusvesikaivon kautta kunnan sadevesiverkostoon. Perusvesikaivossa on venttiili, joka estää veden nousemiseen salaojiin, mikäli vedenpinta nousee sadevesijärjestelmässä rankkasateen, tai muun häiriön vuoksi.

4

Patolevyn tai bitumihuovan asentaminen

Sokkeliin tai kellarin seinään asennettava patolevy tai bitumihuopa on tärkeä osa talon rakentamista. Valinta riippuu rakenteesta. Lisäksi routaeriste on tarpeellinen suojaamaan vesieristettä ja vähentämään lämmön haihtumista maaperään. Matalilla perustuksilla myös vaakaeritys estää pakkasen pääsemisen perustusten alle.

5

Maanpinta muotoiltava rakennuksista poispäin

Maanpinnan tulee olla seinänvarressa vähintään 30 cm alempana kuin lattia tai ulkovuoraus. Tämä auttaa estämään kosteuden tunkeutumisen rakennukseen. Lisäksi maanpinta on muotoiltava rakennuksesta poispäin viettäväksi vähintään 1:20 ensimmäisellä kolmella metrillä. Tämä tarkoittaa noin 15 cm viettämistä kolmessa metrissä.

liikennealueiden saneeraukset jyväskylä

Liikennealueiden saneeraus

Rakennekerrosten on ulotuttava valmiin reunan ulkopuolelle vähintään 1:1 rakennekerrosten paksuuden verran jotta valmis reuna ei nouse routimisen seurauksena.

Liityttäessä vanhan alueen reunaan jossa kerrospaksuus muuttuu, on tehtävä siirtymäkiila rakennekerrosten leikkauspintaan noin 1:5, jotta alueiden rajaan ei synny töyssyä/monttua routimisen vaikutuksesta.

Pohjattavalla alueella kulkevat putkikanaalit ja eristeet on syytä huomioida. Putkikaivantojen luiskat on tehtävä erittäin loiviksi, jos täyttö tehdään routimattomalla materiaalilla.

Syvemmissä kaivannoissa rakennekerrosten alapuolella täyttö kannattaa tehdä perusmaalla, jotta routiminen on mahdollisimman tasaista.

Jos perusmaa pohjattavalla alueella ei ole tasalaatuista ,alueella kulkee vanhoja kaivantoja tai alue tulee täyttömaan päälle, kannattaa alueelle asentaa kauttaaltaan routaeristeet.

Pyydä tarjous