Maarakennuksen palvelumme

Toteutamme kaikki projektit asiakaslähtöisesti, "laatu edellä"- mentaliteetilla ja ympäristöasiat huomioiden. Panostamme maa-ainesten kierrätykseen ja kehitämme toimintaamme koko ajan ympäristöystävällisempään suuntaan. Toteutamme kattavasti laidasta laitaan eri maarakennuksen palveluita talonpohjista asfalttitöihin.

Pyydä tarjous

Talonpohjat

Pohjantekijän tietoon kannattaa saattaa kaikki mahdollinen tieto tulevista rakennuksista, rakennelmista ja sellaisten haaveista ennen töiden aloittamista. Etenkin pohjaamista vaativat rakenteet, parkkipaikat, piharakennusten paikat, kiveykset, yms. Suuret maamassojen liikuttelut on tehokkain tehdä ennenkuin tontilla on esteitä.

Työjärjestys/ huomioon otettavat asiat pohjanrakentamisesssa:

 • Tontin raivaaminen
 • Seuraavaksi rakennetaan yleensä vesi- ja viemärilinjat
 • Perustuskaivanto
 • Salaojat ja sadevesijärjestelmä
 • Anturanpohjat
 • Sisä- ja ympärystäyttö
 • Pihanrakentaminen

Saneeraukset ja Kunnallistekniset työt

Saneeraus tarkoittaa vanhojen rakenteiden uusimista, eli korjausrakentamista. Maarakentamisessa yleisimmin salaojien- tai liikennealueiden rakennekerrosten uusimista.

Tärkeimmät kohdat salaojasaneerauksissa ovat:

 • Katto, sulamis- ja pintavedet on johdettava riittävän kauas perustuksista. Mielellään kunnan sadevesijärjestelmiin.
 • Riittävä syvyys. Salaojan juoksupinta olisi saatava alemmas kuin perustusten alapinta.
 • Sepelikaista putken ympärille ja seinän varteen niin, että kaistale ulottuu maanpinnan tasoon saakka.
 • Salaojan purku olisi johdettava perusvesikaivon kautta kunnan sadevesiverkostoon, jos se ei ole mahdollista maastoon tai imeytyspesään.
 • Sokkeliin/kellarin seinään patolevy tai bitumihuopa rakenteesta riippuen, lisäksi routaeriste suojaamaan vesieristettä ja vähentämään lämmön haihtumista maaperään.
 • Maanpinnan tulisi olla seinänvarressa vähintään 30cm alempana kuin lattia tai ulkovuoraus.
 • Maanpinta on muotoiltava rakennuksista poispäin viettäväksi.

Piharakentaminen

Pihasta on hyvä tehdä selkeä suunnitelma ennen työhön ryhtymistä. Erilaiset rakennelmat, terassit, laatoitukset, ym rakenteet tarvitsevat routimattoman ja kantavan alustan. Myös kasvit ja nurmikko tarvitsevat kasvualustan menestyäkseen. Kun valmiista pihasta on selkeä visio, on helppo lähteä leipomaan maanpinnanmuodot kerralla kohdalleen.

Huomioon otettavat asiat pihanrakentamisessa:

 • Riittävät kallistukset rakennusten ympärillä.
 • Routimaton vettä läpäisevä täyttö sokkelin vieressä.
 • Maanpinnat muotoillaan koko piha-alueella yleensä niin että vesi ohjautuu tarkoituksenmukaista reittiä pois piha-alueelta, eikä lammikoidu tai imeydy pihan rakenteisiin.
 • Terassit ja ulkorakennukset vaativat routimattoman alustan, tai vähintään riittävän laajan routaeristyksen pysyäkseen paikoillaan. Talvella kylmillään oleva varasto päästää pakkasen lattian läpi maahan. Sama tapahtuu terassin alla, koska maan päällä ei ole suojaavaa lumikerrosta.
 • Myös tukimuurit ja penkereet tarvitsevat routimattoman täytön tai hyvän routaeristyksen taakseen. Talvella lumeton penkereen/muurin seinämä päästää pakkasen lävitseen jolloin routiva maa-aines laajenee ja työntää muurin pahimmillaan nurin.

Teiden parannukset ja asfaltinpohjat

Tien pahin vihollinen on vesi. Tien profiilin tulisi olla riittävän kupera jotta tielle ei muodostu lammikoita. Reiät alkavat syntyä kun vesi jää lammikoksi ja alkaa liottaa kulutuskerrosta irti.

Kaivinkone on hyvä väline asfaltinpohjien tekemiseen seuraavanlaisissa kohteissa:

 • Omakotitalon pihat
 • Parkkipaikat
 • Roilot ja pienet paikkakorjaukset
 • Kapeat, tai mutkittelevat väylät